Milá/milý..., buď vítán/vítána!  

Tyto stránky jsou určeny obětem sexuálního násilí ze strany kléru na půdě církve.

Jsem jedna z obětí sexuálního násilí ze strany římskokatolického kněze. Z vlastní zkušenosti vím, že ze strany církve neexistuje pro tyto oběti žádná podpora či pomoc, ať už psychologická, psychiatrická nebo duchovní. Nemám momentálně na mysli oficiální postoj církve - vyjádření papežů, dokumenty, instrukce atp., ale praxi uskutečňovanou v konkrétních případech. Církev se o oběti sexuálního násilí, kterým bylo ublíženo ze strany kléru, prostě nijak nezajímá, ba právě naopak se je snaží ukrýt, usiluje, aby někam byly odklizeny, popř. rovnou zmizely z povrchu zemského. Farní společenství tyto oběti zpravidla vyloučí ze svého středu, takže si pak připadají jako nevítaní hosté, které nikdo nechce mít na očích, v lepším případě si jich nikdo nevšímá. Samozřejmě existuje řada obětí, o kterých nikdo neví (nebo možná nechce vědět). Jistě Ti je vlastní, co tady píšu, a velmi dobře chápeš, co je tím myšleno.
 

Postupně se oklikou dostávám k důvodu, proč jsem založila tyto webové stránky. Přála bych si, abychom my, kteří jsme se stali oběťmi sexuálního násilí na půdě církve, přestali mlčet. 

Při zakládání těchto stránek mi stále přicházel na mysl výraz "silentium", což znamená "mlčení či také mlčenlivost zachovávána v určitých církevních řádech nebo prostorách kláštera nebo v určitých časech k mlčení stanovených"(cs.wikipedia.org/wiki/Silentium).

Domnívám se, že čas mlčení se naplnil, je třeba promluvit, což znamená nějakým, byť jen virtuálním a anonymním způsobem, o sobě vědět, sdílet se a navzájem se povzbuzovat. 

Stránky jsou u samého zrodu. Jak bude web fungovat, k čemu konkrétně bude sloužit a co sem bude postupně vkládáno, ukáže až čas. Byla bych velmi ráda, kdyby se podařilo vytvořit virtuální skupinu lidí, obětí sexuálního násilí ze strany duchovních, kteří se budou snažit vzájemně si být nablízku, uzdravovat se z utrpěných ran a zkoušet jít životem dál. 

 

 

 

 

Novinky

08.12.2016 09:37
  “The effective protection of minors and a commitment to ensure their human and spiritual development, in keeping with the dignity of the human person, are integral parts of the Gospel message that the Church and all members of the faithful are called to spread throughout the...
18.11.2016 10:13
European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse   Sexual exploitation and sexual abuse of children can happen online, on a phone, on the streets or through a webcam, at home or at school. It can be inflicted by someone in the child’s circle of trust or...
10.11.2016 09:45
Francouzští biskupové se omluvili za mlčení o sexuálních aférách   Den modliteb a pokání za oběti sexuálního zneužívání byl vyhlášen toto pondělí ve všech francouzských diecézích jako odpověď na výzvu papeže Františka. Francouzští biskupové přistoupili k veřejné omluvě v nejvyhlášenějším...
09.11.2016 12:33
Oběti sexuálního zneužívání a znásilnění www.facebook.com/groups/1055622657830357/ V Církvi navzdory církvi www.facebook.com/groups/913091952044149/
09.11.2016 12:29
Kulatý stůl Sexuální zneužívání Interaktivní pořad o fenoménu, jehož obětí je v naší společnosti asi 7% dětí a mladistvých. S odborníky doc. Slávkou...
20.10.2016 09:30
Příběh ženy zneužívané knězem   www.ikarmel.cz/kniha/Nikdo-ti-neuveri_102005.html?utm_source=vs403online&utm_medium=email&utm_campaign=20160011PM
04.05.2016 18:16
Itálie. Mnoho farností na italském poloostrově se v tomto týdnu účastní týdne modliteb za oběti pedofilního násilí, který v neděli 1. května vyvrcholí společnou polední modlitbou se Svatým otcem. Iniciativu popisuje sicilský kněz don Fortunato di Noto: ”Den modliteb se zrodil před dvaceti...
04.05.2016 18:08
Katolícka Cirkev je „neslávna“ v hlavných titulkoch médií: Vynorilo sa viacero prípadov sexuálneho zneužívania detí kňazmi. Niektorí biskupi sú obvinení, že skryli páchateľov tým, že ich iba prekladali do iných farností, kde sa aj iné deti stali ich obeťami. Stiahnite si dokument vo...
17.03.2016 19:10
Vatikán. V těchto dnech v Římě jednala Papežská komise na ochranu nezletilých, kterou Svatý otec František ustanovil v březnu roku 2014. V závěrečném tiskovém prohlášení tato komise oznamuje, že papeži předložila návrh na slavení Všeobecného dne modliteb za oběti sexuálního zneužívání,...
17.03.2016 18:55
Řím. Zločin pedofilie a pedopornografie se nepřestává šířit. Stojí za ním kriminální organizace srovnatelné s mafiemi, řekl iniciátor asociace „Meter“ don Fortunato Di Noto. V sídle našeho rozhlasu představil raport za rok 2015. Jen za minulý rok tato organizace zaznamenala více než milion...
1 | 2 >>

Kniha návštěv

Таможенная компания Азия-Трейдинг

MSCantem 23.01.2021
Таможенный агент ООО "Азия-Трейдинг" окажет Вам полный комплекс услуг по таможенному оформлению в городе Владивосток согласно выбранному таможенному режиму. Специалисты нашей компании проведут комплекс мер по подготовке документов и таможенной декларации, подберут код ТН ВЭД, просчитают таможенные платежи с соблюдением всех требований таможенного законодательства.

Assisting Company with Financial Loans

Hassan Ali 11.12.2020
We are brokers linked with high profile investors from the Gulf Region/Asia who are willing to;

Fund any company in any current project;
Financing/loan/Investment Opportunity

Chief Investment Officer
Mohammed Hassan Ali
Mobile:+447537166152
michmichhad@gmail.com

Rekonstrukce lazni

Harryeneri 19.11.2020
Lipetska obnova lazni <a href=https://megaremont.pro/lipetsk-restavratsiya-vann>https://megaremont.pro/lipetsk-restavratsiya-vann</a>

Test, just a test

AllenTut 11.09.2020
Hello. And Bye.

Таможенная компания во Владивостоке, Азия Трейдинг

YanSpada 24.08.2020
Добрый день,

Азия Трейдинг, предоставляет полный комплекс услуг по проведению растаможки грузов,
Услуги декларирования за ЭЦП Клиента,
Услуги импортера по агентскому договору и договору поставки,
Выпуск товаров без корректировок,
Быстрый выпуск деклараций,
Работаем с многотоварными и сложными декларациями.

mail(at)msc.com.ru

Cleaning residential Perfect! How great it happened!

Arissiweern 08.08.2020
The cleansing company carries out cleaning of areas of various sizes and configurations.

We give specialist [url=https://maidservicenyc.pro/]maids cleaning company[/url] for personal clients. Making use of European equipment as well as certified tools, we attain optimal results and provide cleansing quickly.

The firm's experts give cleansing with the assistance of contemporary technologies, have unique tools, and also have actually certified cleaning agents in their collection. Along with the above advantages, glass of wines supply: favorable rates; cleaning in a short time; premium quality outcomes; greater than 100 favorable testimonials. Cleaning up offices will certainly aid keep your workplace in order for the most efficient job. Any type of business is very essential atmosphere in the group. Cleaning up solutions that can be bought inexpensively currently can help to arrange it and offer a comfortable space for labor.

If necessary, we leave cleaning the cooking area 2-3 hours after placing the order. You obtain cleaning up as soon as possible.

We provide discount rates for those who make use of the solution for the very first time, along with beneficial terms of teamwork for regular customers.

We give premium cleansing for large business and tiny firms of various directions, with a price cut of approximately 25%.

Our friendly team uses you to get acquainted with beneficial terms of collaboration for company customers. We sensibly approach our activities, clean utilizing specialist cleaning products and also customized devices. Our workers are trained, have medical books and also know with the nuances of removing complicated and hard-to-remove dirt from surfaces.

New income possibility!

CheryleCeask 11.07.2020
Hello

Im looking for investor for my email marketing business.
I own 270 million email database with 92% valid emails. Im looking for investor who invest in server infrastructure to send it. Im planning to run infrastructure to send like 10 million emails per day on daily basis, and increase every week by add more servers.
Potential earnings are $100-$200 depend on country per million sended messages
I have knowledge about email marketing and team which is needed to handle whitelisting.

Investment: $2000 on first run, after you see results you can invest more.
You control all investment, all servers, software will be with your access.

If you are interested about partnership please send email on:
mailermasters@gmail.com

Do you want cheap and innovative advertising for little money?

Joshuaesoxy 15.06.2020
Gооd dаy! nasilivcirkvi-cz.webnode.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd аppеаl соmplеtеly lеgit?
Wе mаkе аvаilаblе а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding lеttеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh аppеаl аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

Международные перевозки грузов во Владивостоке

Ilya6736 27.05.2020
Азия Трейдинг - таможенная очистка грузов, Владивосток
Лучшие ставки www.msc.com.ru

Big bedroom sets Northeast la

labedroomUnerm 24.04.2020
[b][url=https://labedroom.com/]Full bed frame[/url][/b]
On website our store customer waiting large assortment at yourself cost.Catalog contains prices, mirrored chest data about permissible options modifications, modules, colors, types d hoists. Absolutely any item furnishings produced directly from factory manufacturer. Lowering tariffs on farmhouse living room furniture achieved based on the absence of trade retail space, for rent which relied pay and smallest state workers. No such costs enable to establish affordable to every buyer prices for all groups goods.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek

Diskusní téma: Důsledky sexuálního násilí ze strany duchovních pro věřícího člověka

PRAVIDLA DISKUZE

Veronika, administrátorka webu 30.10.2015
POZOR! NEŽ SE ÚČASTNÍME DISKUZE, ŘÁDNĚ SI PŘEČTĚME PRAVIDLA A SNAŽME SE JE DODRŽOVAT. ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL JE ZABLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPU NA TENTO WEB.

Děkuji za pochopení a těším se na dobrou spolupráci.
Veronika, administrátorka webu

1. Vyjadřujeme se pouze k tématu.
2. Nepoužíváme vulgarismy, nadávky a dvojsmysly.
3. Neútočíme na nikoho z diskutujících, nikoho neponižujeme a nezesměšňujeme.
4. Zachováváme anonymitu svou i ostatních - nikoho nejmenujeme, nesdělujeme názvy míst ani nic jiného, co by mohlo porušit anonymitu vlastní nebo druhých osob.
5. Nelíčíme detaily a intimní věci, protože nechceme, aby se diskuze podobala náhražce erotických stránek.
6. V případě, že se začne určité diskuzní téma tzv. točit v jednom kruhu nebo již bude evidentní, že není sdělováno nic nového, co by bylo přínosem do diskuze, bude diskuzní vlákno uzavřeno.
7. Pro diskuzní fóra k článkům platí rovněž pravidla výše uvedená.

Přidat nový příspěvek

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontaktujte nás

Anketa

Jste spokojeni s těmito webovými stránkami?

Celkový počet hlasů: 94

Kontakt

www.nasilivcirkvi.cz trn7v8oku@volny.cz