Postavení duchovních v církvi

28.10.2015 17:43
Práva a povinnosti kněží po 2. vatikánském koncilu   Úvod   Cílem tohoto článku není ani tak analyzovat normativní text o právech a povinnostech duchovních,1 jak jej obsahuje pokoncilní Kodex kanonického práva Jana Pavla II.;2 spíše chci poukázat na rozdílný úhel pohledu na...

Anketa

Jste spokojeni s těmito webovými stránkami?

Celkový počet hlasů: 56

Kontakt

www.nasilivcirkvi.cz trn7v8oku@volny.cz