Papež se setkal s oběťmi sexuálního zneužívání

28.10.2015 18:25

Neplánované setkání papeže Benedikta XVI. s těmi, kteří byli zneužiti kněžími, proběhlo 17.4.2008 odpoledne místního času v kapli apoštolské nunciatury ve Washingtonu. Svatý otec zde přijal asi 5-6 obětí sexuálního zneužívání v doprovodu kardinála Seana O'Malleye z Bostonu, města, které bylo epicentrem skandálu.

Washington (USA): "Skupina se pomodlila  se Svatým otcem, on poté naslouchal jejich osobním příběhům a krátce k nim promluvil slovy povzbuzení a naděje," stojí v oficiálním prohlášení Apoštolského stolce. Papež je také ujistil o svých modlitbách za ně, jejich rodiny i všechny další oběti. Celá událost trvala asi 25 minut. Podle vatikánského mluvčího, P. Federica Lombardiho, šlo o velmi emotivní setkání, v jehož závěru dostal Benedikt XVI. knihu se jmény asi 1000 lidí, kteří byli v bostonské arcidiecézi takto zneužiti.

Od zahájení své cesty zmínil papež Benedikt XVI. aféru kolem případů pedofilie již třikrát: na palubě letadla během letu do USA, při rozhovoru s biskupy a při mši svaté na stadionu Nationals ve Washingtonu. Pokaždé přitom zdůraznil, že primární pozornost je třeba věnovat pastorační péči o oběti. Celou záležitost označil za velkou "hanbu" a "tragédii".

 

Papež Benedikt XVI. se setkal 17.4.2008 s americkými biskupy k modlitbě a během následného rozhovoru jim připomenul některé pastorační úkoly a povzbudil je v jejich péči o věřící. 

Washington (USA): Odpolední program papeže Benedikta XVI. v USA zahájilo setkání se zástupci charitativních organizací, které papež přijal v budově apoštolské nunciatury v 16.45 hodin místního času (22.45 SELČ). Poté odjel autem do Národní svatyně Neposkvrněné Panny Marie, v jejíž kryptě byla krátce před 18.00 hodinou (00.00 SELČ) zahájena modlitba nešpor s asi 400 biskupy USA.

Během následného setkání s biskupy přednesl Svatý otec svou druhou promluvu na americkém kontinentě. Poděkoval v ní za náročnou práci při přípravách cesty a připomenul věrnost amerických katolíků Apoštolskému stolci. Tak jako v ranní promluvě před Bílým domem hovořil poté o dvousetletém výročí povýšení diecéze Baltimore na arcidiecézi a ustanovení diecézí v Bostonu, New Yorku, Filadelfii a Louisville. Stejně jako tehdy, přicházejí i nyní do Ameriky imigranti z nejrůznějších zemí světa a úkolem církve je tyto lidi přijímat, "sdílet jejich radosti a naděje, podporovat je v jejich souženích a zkouškách a pomáhat jim prosperovat v jejich novém domově."

Zmínil se i o překážkách, které věřícím v rozvinuté společnosti mohou bránit ve skutečném žití evangelia: "Je třeba odporovat každé tendenci, která považuje náboženství za privátní záležitost. Pouze když víra pronikne každý aspekt života, stávají se křesťané opravdu otevřenými k proměňující moci evangelia." Další bariérou podle Svatého otce může být "subtilní vliv materialismu"; lidé proto potřebují být "stále znovu upozorňování na konečný smysl života, potřebují poznat, že jejich nitro hluboce žízní po Bohu."

Palčivou otázkou katolického společenství v USA jsou případy pedofilních kněží a papež se v další části své promluvy dotkl i tohoto problému: v centru pozornosti musí podle něj stát oběti sexuálního zneužívání i všechny zranitelné osoby, které je třeba chránit před těmi, kdo by jim mohli způsobit škodu. Tuto otázku je však třeba chápat v celém kontextu lidské sexuality: "Děti mají právo vyrůstat se zdravým chápáním sexuality a její přiměřené role v mezilidských vztazích… To nás vede zpět k úvaze o nenahraditelnosti rodiny a nezbytnosti hlásat evangelium života." Formace a výchova mladých lidí je úkolem všech osob a složek společnosti, ne jen rodičů či vychovatelů, neboť "starost o mladé lidi a o budoucnost naší civilizace znamená uznat svou odpovědnost na prosazování a žití oněch autentických morálních hodnot, které jedině umožňují lidské osobě prosperovat." Pozornost si však zasluhují i kněží, jejichž dobrý obraz ve společnosti mohl být vlivem aféry kolem případů pedofilie poškozen.

Závěrem své promluvy Benedikt XVI. připomenul význam modlitby, která člověka sjednocuje s Bohem a posvěcuje jeho celodenní práci. Svěřil pak celý americký národ mateřské péči a přímluvě Neposkvrněné Panny Marie, patronky Spojených států.

Během následujících odpovědí na otázky biskupů hovořil Benedikt XVI. o vzrůstajícím sekularismu ve společnosti, který podle něj v Americe – na rozdíl od jiných zemí – není chápán jako přímý protiklad náboženství. Tato situace však na druhou stranu často redukuje náboženství a víru na "nejnižšího společného jmenovatele" a taková víra v "něco nad námi" pak nemůže mít praktický vliv na každodenní život. Odpovědí církve na tyto výzvy musí být obnovené úsilí o misijní působení ve světě a širší zapojení laiků. "Ve společnosti, která si tak cení svobodu, musí církev podporovat… jednotu mezi vírou a rozumem, důkladné pochopení svobody jako osvobození od hříchu i osvobození ke skutečnému naplnění svého života."

V reakci na dotaz ohledně klesajícího počtu duchovních povolání Svatý otec řekl, že podle přístupu k novým povoláním a schopnosti pečovat o ně se rozpoznává zdraví místní církve: "Bůh nepřestává povolávat mladé lidi a je naším úkolem je povzbuzovat." Podstatnou pro rozvoj povolání je ovšem modlitba: ani ne tak modlitba za povolání, jako spíše modlitba sama o sobě, rozvíjená v rodinách.

V závěru svého setkání se členy Biskupské konference USA papež Benedikt XVI. obdaroval místní baziliku růží pro Pannu Marii a vzpomněl utrpení lidí arcidiecéze New Orleans během hurikánu Katrina v r. 2005 a předal místnímu arcibiskupovi Alfredu Hughesovi kalich jako znamení solidarity s věřícími této místní církve.

Plné znění k dispozici ke stažení na: https://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-se-setkal-s-americkymi-biskupy/

 

Anketa

Jste spokojeni s těmito webovými stránkami?

Celkový počet hlasů: 54

Kontakt

www.nasilivcirkvi.cz trn7v8oku@volny.cz