Formy pohlavního zneužívání

28.10.2015 17:24

Pod pojem (bezkontaktní) bezdotykové zneužití se řadí:

  • exhibicionismus – sexuální úchylka, kdy dospělý ukazuje dítěti své obnažené genitálie, případně své počínání doprovází masturbací 
  • voyerství – dosahování sexuálního vzrušení na základě sledování svlékajících se či nahých dětí – může být buď utajené, nebo je zneuživatelem dítě ke svlékání donuceno; může jít o účast dítěte na sexuálních aktivitách, kdy nedochází k žádnému tělesnému kontaktu (např. vystavení dítěte pornografickým videozáznamům, sledování porno filmů společně s dítětem, nucení dítěte ke sledování sexuálních aktivit dospělých apod.)
  • verbální zneužívání – nejčastěji ve formě anonymních obscénních telefonických hovorů ze strany zneuživatele, které mají sexuální podtext (používání obscénních výrazů či popisování sexuálních aktivit, tzv. pornolálie).

Ačkoli bezdotykové formy sexuálního zneužívání jsou méně ohrožující než formy dotykové, jedná se o nebezpečné chování, které má závažný vliv na další vývoj dítěte.

Za kontaktní (dotykové) zneužití se považuje: 

  • vynucený pohlavní styk mezi dospělou osobou a dítětem, tedy znásilnění (penetrace) – mimořádně brutální zneužití dítěte, které kromě psychického traumatu bývá provázeno i tělesným zraněním, jde jak o penetraci vaginální, tak i anální; penetraci pachatel provádí penisem nebo také prsty či nějakým předmětem

  • intrafemurální pohlavní styk (styk mezi stehna dítěte), simulovaná soulož (zneuživatel se tře svými genitáliemi o genitálie dítěte za účelem sexuálního uspokojení, bez penetrace)

  • osahávání a ohmatávání erotogenních zón a genitálií dítěte (a to např. i pod záminkou masáže)

  • specifické dráždění vaginy a klitorisu u dívek a penisu u chlapců, může se jednat i o anální dráždění

  • nucení dítěte k masturbaci pachatele, případně ke vzájemné masturbaci dospělého a dítěte

  • orální sexuální aktivity – líbání s pronikáním jazyka do úst dítěte, olizování genitálií dítěte nebo nucení dítěte, aby olizovalo a dráždilo genitálie dospělé osoby (pachatele), případně jiného dítěte.

Se sexuálním zneužíváním dětí se jako jedna z forem sexuálního násilí pojí termín incest – jde o sexuální aktivitu (kontakt) mezi dvěma osobami, jimž není zákonem povoleno uzavřít sňatek, tedy o sexuální aktivitu mezi blízkými příbuznými. Nejčastěji probíhá ve formě sexuálního zneužívání starším členem rodiny (rodič vlastní či nevlastní, prarodič, strýc/teta, sourozenec, bratranec/sestřenice), mezi osobami různého i stejného pohlaví.

Specifickou formou sexuálního zneužívání je komerční sexuální zneužívání dětí. Jde o „použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, kdo vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely“ (definice podle Světového kongresu proti komerčnímu zneužívání dětí ve Stockholmu v roce 1996). Termínem komerční sexuální zneužívání se rozumí dětská pornografie, dětská prostituce a obchod s dětmi za účelem sexuálního zneužívání.

 

Mezi nové formy zneužívání patří takzvaný kybergrooming

Souvisí se změnou dostupnosti kyberprostoru (internetu v mobilu, tabletu apod.), následkem čehož rodiče zcela ztrácí přehled o tom, kdy je dítě připojeno k internetu a na jakých stránkách se pohybuje. Pro kybergrooming se tak skvěle hodí chat, Skype, ICQ, různé seznamky a v posledních letech mu nahrávají zejména sociální sítě (Facebook, Twitter, Lidé...) Za kybergrooming se označuje chování člověka, který se "na síti" snaží pod falešnou identitou ulovit oběť (vydává se např. za desetiletou dívku), získává postupně její důvěru tím, že jí nabízí pocit „někdo mi konečně rozumí“, kontakt se mění v osobní za účelem zjistit co nejvíce informací o důvěřivém dítěti (telefon, adresa) a podrobnosti o jeho rodině. Cílem tohoto "kamarádského chování" je pak dítě dovést k osobnímu setkání a zneužít jej. Podle odborníků jde o obrovské lákadlo, jehož existenci nahrává i to, že mnoho rodičů nemá na své děti čas a nevěnuje jim dostatek pozornosti. Pak stačí už jen nějaký neúspěch či zklamání, s kterým se dítě nemá komu svěřit, a tak hledá spřízněnou duši ve virtuálním prostoru.

 

Anketa

Jste spokojeni s těmito webovými stránkami?

Celkový počet hlasů: 54

Kontakt

www.nasilivcirkvi.cz trn7v8oku@volny.cz