Důsledky pohlavního zneužívání

28.10.2015 17:26

O této problematice lze nalézt mnoho podrobností v rubrice Znásilnění - Důsledky znásilnění. Zde již pouze ve stručnosti:

 

Člověk, který byl v dětství sexuálně zneužíván jinou osobou, si následky traumatu nese do dalšího života. Obecně platí, že následky sexuálního zneužívání jsou tím větší, čím mladší bylo dítě při zahájení zneužívání, čím déle zneužívání trvalo a čím těsnější je vazba mezi dítětem a zneuživatelem.

Pokud sexuální zneužívání začalo už v předškolním věku dítěte a trvalo po dlouhou dobu, je celkový dopad na vývoj a zdravý rozvoj osobnosti dítěte závažnější, více zasahuje podstatu dítěte a snáze se tato zkušenost „zabudovává“ do osobnosti i projevů dítěte – v porovnání s dětmi jednorázově zneužitými neznámou osobou. A to bez ohledu na to, o jak závažnou formu zneužití se jednalo. „Přestože nenásilné formy zneužití mohou být dítěti dokonce příjemné, v pozdějším věku, např. v pubertě, mohou oběti dodatečně prožívat degradaci a zneužití své osoby v plném slova smyslu. Výjimkou v klientele Dětského krizového centra proto nejsou adolescentní dívky či raně dospělé ženy, které přivádí důsledky sexuálního zneužívání i mnoho let poté, co k němu došlo,“ uvádí psycholožka Alexandra Fraňková.

 

Mezi následky sexuálního zneužívání se řadí:

 

  • disharmonický vývoj osobnosti,
  • depresivní ladění, sebepoškozování, sebevražda (suicidium), 
  • pro okolí nesrozumitelné chování, „zlom“ v chování, poruchy chování, rizikové chování,
  • narušení morálních hodnot, ztráta citu pro morální hodnoty, pro běžné hranice,
  • ztráta emočních vodítek pro správné posouzení situací a správné chování,
  • z hlediska následků se více „zabudovává“ do osobnosti dítěte.                                                                                                                                                                                                               

Anketa

Jste spokojeni s těmito webovými stránkami?

Celkový počet hlasů: 54

Kontakt

www.nasilivcirkvi.cz trn7v8oku@volny.cz